تست و تحویل دیزل ژنراتور ۸۵ کاوآ جهت پروژه گل گهر سیرجان

ارتباط با ما